LIIKKUVA KOULU

Hei oppilaat ja kotiväki!

Koulumme on liittynyt ”Liikkuvaan kouluun”. Se tarkoittaa sitä, että pyrimme koulussa siihen, että oppilaat istuisivat vähemmän ja liikkuisivat enemmän. Lisäksi näin pystymme entistä paremmin turvaamaan oppilaille riittävän liikunnan saamisen päivittäin. Mielelläänhän lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Näin pysytään virkeämpinä ja oppimistuloksetkin paranee!

Koulumme arjessa tämä näkyy parhaiten siinä, että otamme yhtenäiskoulussa käyttöön yhden pitkän välitunnin. Silloin klo 10.45- 11.15 välisenä aikana on mahdollisuus liikkua ja pelata . Jokainen luokka saa myös mahdollisuuden sisäliikunta välkkään vähintään kerran kahdessa viikossa, silloin liikutaan salissa opettajan johdolla, mutta omien mieltymysten mukaan kulloinkin tarjolla olevilla välineillä.


Publicly, for teachers, for students, for the staff, for guardians and for board